Política Social: programa Xuventude Crea

22/07/2019

Obxecto: Convocar o programa Xuventude Crea, (procedemento BS310Q), e que inclúe as especialidades de teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda, cociña e danza moderna.

Obras e premios:

1. Cada persoa participante poderá presentar unha obra por especialidade ou por modalidade.

2. As obras presentadas polas persoas participantes non poderán ter sido premiadas, no momento do remate do prazo de presentación de solicitudes, noutros certames ou concursos.

3. A Consellería de Política Social quedará eximida de calquera responsabilidade derivada do plaxio ou de calquera transgresión da lexislación vixente que en materia de propiedade intelectual puidesen incorrer as persoas participantes.

4. Establécense os seguintes premios por cada unha das especialidades (teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda, cociña e danza moderna):

  • Un primeiro premio de 3.000 euros.
  • Un segundo premio de 1.500 euros.
  • Un terceiro premio de 1.000 euros.

O cobramento destes premios queda condicionada á correspondente actuación por parte das persoas premiadas nos lugares que determine a Consellería de Política Social enmarcados dentro do Circuíto de Creatividade. As primeiras persoas premiadas realizarán dúas actuacións e as segundas e terceiras unha actuación.

Poderanse outorgar mencións de honra, que carecerán de dotación económica, nas diferentes especialidades a aquelas obras que, a xuízo da comisión seleccionadora, acaden a suficiente calidade.

5. Cada persoa participante non poderá recibir máis de un premio por especialidade.

6. A dotación destes premios serán complementados de acordo co disposto na parte específica de cada especialidade.

7. As contías dos premios obxecto desta convocatoria serán únicos e estarán suxeitos ás retencións correspondentes conforme á lexislación tributaria.

8. Entregaranse diplomas a todas as persoas premiadas e ás persoas finalistas.

9. Segundo a calidade das obras poderían ser declarados desertos ou compartidos algúns dos premios. Neste último caso, a contía do premio repartirase de xeito directamente proporcional ao número de obras premiadas.

 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 30 de agosto de 2019

 

Solicitude e/ou tramitación en liña...

 

 

Convocatoria: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190722/AnuncioG0425-160719-0001_gl.pdf

 

 

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a