Inicio  >  RESIDENCIAS TEMPO LIBRE

Forma de acceso:

A adxudicación das estadías na tempada estival regúlase mediante orde de carácter anual, podendo ser solicitada por:

  • As persoas maiores de idade ou menores, sempre que vaian en compañía dos seus proxenitores ou das súas proxenitoras ou titores ou titoras legais, e que teñan a súa residencia en territorio español.
  • As galegas e galegos residentes no exterior.

Publicada a orde anual de convocatoria de adxudicación das estadías no DOG, as persoas interesadas deberá presentar unha solicitude (segundo modelo oficial), na que poderán solicitar estadías para calquera das dúas residencias de tempo libre adscritas á Consellería de Política Social e para unha ou varias quendas. A dita solicitude presentarase preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, poden presentala presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. A adxudicación das prazas efectuaranse por sorteo de datas, que será público e terá lugar nas dependencias da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social (San Caetano, s/n, Santiago de Compostela).

Servizos ofertados:

  • Servizos de residencia: aloxamento e manutención en réxime de pensión completa.
  • Servizos para non residentes: servizo de comedor para familiares e amizades das persoas residentes.

Estadía e mantenza dos/as residentes:

Mes Quenda Tempada Prezos/Persoa/Dia
xullo
Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta 37,26€
agosto
Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta 37,26€
setembro Do 1 ao 10 Alta 37,26€

Solicitudes:

Lugar de presentación das solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

A adxudicación de estadías efectuarase por sorteo de datas.

Mais información: http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/residencia-de-tempo-libre

RESIDENCIA DE TEMPO LIBRE DO CARBALLIÑO

Zona do Parque, s/n

32500 O Carballiño (Ourense)

Tel: 988 788 111

Correo electrónico:rtlcarballino@xunta.es

Situada no municipio de O Carballiño, ao NO da provincia de Ourense e inmersa na cunca do río Arenteiro, entre os declives meridionais da serra do Faro ao norte e o val do río Avia ao sur. Un lugar que se debe ter en conta polo seu excelente clima morno, e se pode aproveitar a estanza para gozar dos seus relaxantes augas termais, a pesca fluvial, a saborosa gastronomía e os recoñecidos viños do Ribeiro, o pan de Cea e a súa típica repostaría.

RESIDENCIA TEMPO LIBRE DE PANXÓN

Rúa Cansadoura, 2

36340 Nigrán (Pontevedra)

Tel: 986 365 125

Correo electrónico: rtlpanxon@xunta.es

A vila mariñeira de Panxón atópase no municipio de Nigrán, a 15 quilómetros de Vigo, nas estribacións do Val Miñor, entre a ría de Vigo e a enseada de Baiona, limitado polas serras que separan o val do Fragoso e as costas que nos levan ás paradisíacas illas virxes das Cíes. A residencia está situada en primeira liña, a nivel da costa na praia de Patos. Un marco ideal para gozar dunhas merecidas vacacións, aproveitado un clima suave tipo oceánico ou a gastronomía típica da zona, como son os peixes, os mariscos e demais produtos do mar.

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a