>  MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL

MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL

A mediación é o medio de solución de controversias no que dúas ou máis partes tentan voluntariamente acadar por si mesmas un acordo co apoio dun equipo de persoas mediadoras.

Cales son os seus obxectivos?

 • Procurar un acordo entre as partes en conflito.
 • Mellorar as relacións futuras entre as partes; en especial, naqueles casos nos que deberán continuar relacionándose e desenvolvendo, axeitadamente, as súas funcións parentais.
 • Incrementar o protagonismo das persoas proxenitoras dentro dun espírito de responsabilidade compartida e de igualdade entre elas, resolvendo as discrepancias mantidas respecto da súa situación de conflito familiar.
 • Permitir a toma de decisións máis axeitadas referentes ás súas fillas e aos seus fillos e ao seu porvir, co apoio dunha persoa mediadora.
 • Favorecer a aprendizaxe ou o coñecemento tácito por parte das persoas proxenitoras das técnicas de solución de conflitos.

Cales son as súas características?

 • A súa gratuidade.
 • A súa grande capacidade para dar solucións prácticas, efectivas e rendibles a determinados conflitos entre as partes.
 • É máis flexible e creativo que o proceso xudicial.
 • A brevidade do proceso, que reduce a carga emocional asociada a toda ruptura. O número de sesións oscila entre 3 e 6 e a súa duración entre 1 hora e 1 hora e media.
 • A intervención dun equipo de profesionais con formación, experiencia e capacidade.
 • O desenvolvemento do proceso atendendo aos principios de: neutralidade, obxectividade, imparcialidade e confidencialidade.
 • A súa derivación por parte da persoa titular do xulgado, sen necesidade de que as partes o soliciten pero sen excluír a dita posibilidade.
 • A súa simultaneidade co proceso xudicial, sen necesidade da súa suspensión agás que ambas partes o soliciten.
 • O acordo acadado neste proceso só necesita ser ratificado xudicialmente.

Cales son as súas vantaxes?

 • Reducir o risco de que os nenos e as nenas sexan utilizados polas partes.
 • Evitar a xudicialización innecesaria dos conflitos e, sobre todo, caer nunha dinámica de crecente confrontación entre as persoas proxenitoras e de enquistamento de posicións.
 • Eludir trámites procesuais e posibles incidencias xudiciais, o que diminúe o custe económico e emocional do proceso.
 • Facilitar a resolución do conflito polas propias partes dunha forma equitativa.

Documentos adxuntos

Ligazóns

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a