Prórroga da vixencia dos títulos e carnés de familia numerosa expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica prorroga a vixencia dos títulos de familia numerosa e os carnés familiares expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia ata 31 de decembro de 2020.

Non obstante, durante este período do prazo de vixencia automática, as persoas titulares dos títulos de familia numerosa veñen obrigadas a solicitar a renovación dos títulos e carnés de familia numerosa.

Esta prórroga non se aplica respecto das/os fillas/os que deixen de cumprir os requisitos previstos na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección das familias numerosas por cumprir os 26 anos de idade e non ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento.

A Resolución do 3 de abril de 2020, prorrogou a vixencia dos títulos de familia numerosa e os carnés familiares expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia con caducidade dende o 1 de xaneiro de 2020 ata o transcurso de 3 meses dende o levantamento das medidas derivadas da declaración do estado de alarma.

O 15 de xuño de 2020 levantáronse en Galicia as medidas restritivas contidas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que a vixencia da da prórroga automática dos títulos de familia numerosa esténdese ata o 15 de setembro de 2020.

E a Resolución do 2 de setembro de 2020, amplía o prazo de prórroga automática de títulos e carnés de familia numerosa expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia, acordado mediante a dita resolución do 3 de abril, dende o 16 de setembro de 2020 ata o 31 de decembro do 2020.

Ligazóns de interese

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a